Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som din dators IP-adress, och vid köp ditt namn, din adress och eventuellt telefonnummer samt e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bättre anpassa vår hemsida till ditt behov och för att vi ska kunna skicka paket till dig snabbt och säkert. Notera att konto/kortuppgifter inte behandlas av oss utan av tredje part, såsom Payson, Swish, m. fl.

Vi har fått dina uppgifter från datorn du använder för att besöka vår hemsida på, samt genom att du frivilligt anger personliga uppgifter vid ett eventuellt köp. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är skydd för grundläggande intressen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss. Du kan när som helst avsluta ditt konto.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med analysverktyg och annonsföretag vi använder. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Personuppgifter kan lagras på servrar i ett land utanför EU då vårt webbhotell har servrar baserade i USA och analysverktyg och annonsprogram vi använder kan vara baserade utanför EU. Alla anslutningar till servrar utanför EU använder krypterade överföringar (SSL) och lagrad data är lösenordsskyddad och låst till vårt konto på respektive tjänst.

Personuppgiftsansvarig är Isaac Keyet, Sannagård 3, 43266 Veddige. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@paketeriet.se. Du når vårt dataskyddsombud på kontakt@paketeriet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.